Agar Kebuddhaan kita selekasnya terealisasi, apa yang harus dilakukan?

Oleh: YM Bhiksu Samantha Kusala Mahasthavira

Agar Kebuddhaan kita selekasnya terealisasi, apa yang harus dilakukan?

Tangan senantiasa berdana kepada Buddha.
Mulut senantiasa melakukan pujian kepada Buddha.
Telinga senantiasa dipergunakan untuk mendengarkan Buddha Dharma.
Hidung senantiasa untuk mencium harumnya Buddha Dharma.
Mata senantiasa dipergunakan untuk melihat keagungan Buddha.
Pikiran senantiasa melakukan visualisasi kepada Buddha.
Badan senantiasa bernamaskara kepada Buddha.
Kaki senantiasa melangkah di jalan Buddha.

Cepat atau lambat pasti akan menjadi Buddha.

Amithofo.