Kekosongan

凡夫不肯空心, 恐落于空, 不知自心本空, 大空大有,不空不有。

Orang awam tidak rela hatinya disunyakan (dikosongkan), khawatir terperangkap dalam kekosongan; mereka tidak mengetahui hakikat hati sendiri adalah kosong; Maha kosong maha ada (memiliki maha mukzijat/gaib), tidak kosong tidak ada ( tiada mukzijat/gaib).

Salam damai sejahtera, Semoga semua makhluk berbahagia, svaha.

Amituofo