Fang Sheng 26 Mei 2019

Acara Fang Sheng yang berlokasi di: TOHO PIK, Jakarta